Sản phẩm từ 1 - 5 / (5 sản phẩm)
day-thun-trang-sua-nhi
73.000 đ/kg
73.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-trung
73.000 đ/kg
73.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-lon
73.000 đ/kg
73.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-50-2li
73.000 đ/kg
73.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-70-5li
73.000 đ/kg
73.000 đ/kg
Sản phẩm từ 1 - 5 / (5 sản phẩm)

THUN TRẮNG SỮA

Dùng để buộc các thiết bị, linh kiện điện tử, hoặc dùng để làm phụ kiện trong tay áo mưa xuất khẩu.

day thun, day thun khoanh