Sản phẩm từ 1 - 5 / (5 sản phẩm)
day-thun-trang-sua-nhi
75.000 đ/kg
75.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-trung
75.000 đ/kg
75.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-lon
75.000 đ/kg
75.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-50-2li
75.000 đ/kg
75.000 đ/kg
day-thun-trang-sua-70-5li
75.000 đ/kg
75.000 đ/kg
Sản phẩm từ 1 - 5 / (5 sản phẩm)

THUN TRẮNG SỮA

Dùng để buộc các thiết bị, linh kiện điện tử, hoặc dùng để làm phụ kiện trong tay áo mưa xuất khẩu.

day thun, day thun khoanh