Sản phẩm từ 1 - 20 / (21 sản phẩm)
  1. 1
  2. 2
day-thun-day-24-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-50-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-50-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-10li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-180-2-6-li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-180-5-li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-50-10-li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-115-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-137-15li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-108-15li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-135-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-20li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-10li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-250-30li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-170-20li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-130-1-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
Sản phẩm từ 1 - 20 / (21 sản phẩm)
  1. 1
  2. 2

THUN DÀY

Dùng để buộc tiền, vé số có số lượng lớn, hoặc buộc các sản phẩm đòi hỏi dây thun có chất lượng cao.

day thun, day thun khoanh