Sản phẩm từ 1 - 3 / (3 sản phẩm)
Sản phẩm từ 1 - 3 / (3 sản phẩm)

THUN ĐEN BUỘC ỔI, MẬN

Dùng để buộc bọc bọc các loại trái cây, có khả năng chịu được nhiệt độ ngoài trời trong thời gian dài mà không bị hư cho đến khi trái cây được thu hoạch. Ngoài ra, còn được sử dụng trong việc buộc ghép cành.

day thun, day thun khoanh