Phương thức đổi/trả hàng

Quý khách có thể đổi hoặc trả sản phẩm của Chúng tôi trong vòng 04 tháng kể từ ngày Quý Khách mua hàng.

day thun, day thun khoanh